دانلود نرم افزار و فیرمویر ماینر در این صفحه:

تمامی نرم افزار ها و Firmware مورد نیاز ماینر های شما در این صفحه موجود می باشد.

 

Whatsminer

Whatsminer-Tool-En-6.0.27

Whatsminer-Tool-4.2.5-EN

Whatsminer Tools

whatsminer-all-20210602

H3 SD card Program-20210121

 

Bitmain

Z11x-SD-Password

Z11j-backup

V9-SD-Tools

s9J 2019

L3++

Antminer-Z11j-fixed-718M-201910241111_4394.tar

Antminer-Z11e-fixed-718M-201910231107_4364.tar

Antminer-Z11-fixed-718M-201910241109_4392.tar

Antminer-T17e-user-OM-202004221121-sig_5820.tar

Antminer-T17e-user-OM-202001130941-sig_5154.tar

Antminer-T17-user-OM-201912241613-sig_5047.tar

Antminer-T9+-xilinx-201907302056-autofreq-user-Update2UBI-NF-sig.tar

Antminer-S19-Pro-release-202012111123

Antminer-S17Pro-user-OM-202004271325-sig_5837.tar

Antminer-S17+-user-OM-202006021031-sig_5968.tar

Antminer-S11-all-user-201908011639-sig.tar

Antminer-S9k-user-OM-201912131001-sig_4859.tar

Antminer-S9j.tar

Antminer-S9i-xilinx-201907302056-autofreq-user-Update2UBI-NF-sig.tar

Antminer-S9-xilinx-201907302037-autofreq-user-Update2UBI-NF-sig.tar

Antminer-S9 SE-user-OM-201909181551-sig_4034.tar

Antminer-L3+-201907101440-384M.tar

18k1_antminer-t9+-kv-202007292308.tar

A1_update_0826

ant miner extra menu

SD_S17+

 

Ebang

 

Innosilicon

innossilicon

t2t unlock

t2th_soc_20200611_130352

t2th+_20200611_124210

t2th+_soc_20191129_032557

t2th+_soc_20200611_125102

t2thl+,t2thf+,t2th+_g19,soc_unlock

t2tz_soc_20200611_142308

 

Other Miners

EbiteMinerMiniV1.0.2.82[En]

F1_update_0611_v40